UPOV u turističkim objektima i mjestima

TEHNOLOGIJA ZA OBRADU ONEČIŠĆENIH VODA SA PROMJENLJIVIM SASTAVOM I KOLIČINAMA

 EWT SBR CBT ( SBR CHEMICAL BIOPOLYMER TECHNOLOGY)

EWT SBR CBT-DIS (TEHNOLOGIJA ZA DEZINFEKCIJOM VODE)

Za optimalnu obradu onečišćenih voda u slučajevima promjenljivosti sastava i količine jedna od mogućnosti je primjena EWT CBR-CBT tehnologije.

Osnovni princip tehnologije je:

-Izdvajanje iz vode  organskog opterećenja sadržanog u koloidnom obliku putem kemikalija i naših biopolimera. Primjena biopolimera smanjuje opasnost štetnog djelovanja sintetskih polimera na okoliš pogotovo zemljište.

-Uklanjanje otopljenih organskih tvari u biološkom procesu diskontinuiranog tipa (SBR). Za optimiranje procesa, za razliku od sada korištenih  parametara, koristi se dinamička starost mulja .

– Moguća dezinfekcija pročišćene vode do kvaliteta propisanim od strane zdravstvene organizacije (WHO) koji se može koristiti za navodnjavanje

Kod turističkih mjesta iobjekata rad uređaja se može optimirati na dnevnoj bazi unosom broja gostiju u sistem za upravljanje procesom pročišćavanja.

Tehnologija je prilagodljiva postojećim volumenima za slučaj rekonstrukcije postojećih uređaja.

Na sljedećim slikama je prikazana mogućnost primjene tehnologije u volumene korištenim za RBD tehnologiju.(rotirajući biodisk tehnologiju)

Na slici 1 je prikazana jedna mogućnost ugradnje EWT-CBR-CBT tehnologije  sa povećanjem volumena reaktora, povećanjem njihove visine. Reaktori se mogu nadkriti što omogućuje.

  • -obradu ispušnih plinova i njihovu dezinfekciju
  • -korištenjem CO2 u ispušnim plinovima u slučaju potrebe neutralizacije onečišćene vode

Značenje oznaka .

  1. Fizikalno kemijki dio uređaja i spremnik mulja
  2. Biološki dio uređaja
  3. Prostor za crpke kemikalija, el.ormar, puhalo zraka, spremnik kemikalija
  4. Obrada zraka

Sl. 1 EWT SBR CBT Tehnologija

U slučaju potrebe dezinfekcije onečišćene vode u cilju njenog korištenjan za navodnjavanje može se primijeniti naša tehnologija CBT-DIS u dodatnom reaktoru  Sl.2

Sl.2 SBR CBT – DIS Tehnologija

 

ZA ODABIR  I OPTIMIRANJE TEHNOLOGIJE  RAZMATRAJU SE SLJEDEĆI PARAMETRI

Broj gostiju

Na slici 3 je prikazan broj gostiju kod jednog  sezonskog  turističkog mjesta

Sl. 3 Promjena broja gostiju u jednom sezonskom turističkom mjestu

 Temperatura vode

 Proces biološke obrade onečišćene vode značajno ovisi o temperaturi. Povećana temperatura omogućuje bržu razgradnju onečišćenja, a time i manji potreban volumen bioloških reaktora. Treba imati na umu i da promjena temperature vode mijenja topivost kisika u vodi  kao i koficijent prijenosa kisika. Karakteristična godišnja promjena temperature onečišćene vode u primorskim mjestima prikazana je na slici 4.

Sl.4 Promjena temperature vode tijekom godine  u jednom primorskom rurističkom mjestu

 Starost mulja

Prema izrazima za proračun uređaja za pročišćavanje onečišćene vode, volumen bioloških bazena je direktno proporcionaalan potrebnoj starosti mulja. Na slici  5 je prikazana relativno povećanje ukupnih godišnjih troškova ovisno od starosti mulja . Kao referentna starost mulja je uzeta starost mulja od 3 dana.Odabir ovog parametra važan je i zbog utjecaja na veličinu ukupnih godišnjih troškova pročišćavanja (Sl.5).

Sl.5 Ovisnosz ukupnih godišnjih troškova o starosti mulja

 

Zbog promjenljivosti sastava i količina  onečišćenih voda  EWT CBT tehnologija je bazirana na dinamičkoj starosti mulja. Na slici 6 je prikazan primjer promjene konvencionelne i dinamičke starosti mulja tijekom godimne na jednom SBR CBT uređaju  sa tri reaktora .

 

 

Sl.6 Prikaz vrijednosti konvencionalne i dinamičke starosti mulja

Na sl.7 je prikazana ugradnja SBR-CBT tehnologije u postojeću septičku sabirnicu