Obrada zraka

NEUGODNI MIRISI

NEUGODNI MIRISI - OPĆENITO

Neugodni mirisi  mogu imati negativan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi. Osjet mirisa je uz osjet ukusa, kisika i ugljikovog dioksida dio kemoreceptornog sustava, jednom od pet receptornih sustava sa kojima doživljavamo svijet oko sebe. Procjenjuje se da živa bića mogu osjetiti 10.000 do 100.000 kemikalija različitog mirisa. Za istraživanja u oblasti osjetilnog sustava je za 2004 godinu dodijeljena Nobelova nagrada u oblasti psihologije i medicine. U medicinskim krugovima je poznato da početak razvoja oboljenja od raka može biti registriran pojavom oslobađanja neugodnih mirisa kod bolesnika . Ovo potvrđuje poznatu izreku u narodu ako smrdi tu nešto nije u redu to jest narušeni su prirodni procesi. Priroda nas neugodnim mirisima upozorava na opasnost na primjer u slučaju sumporvodika . Mi počinjemo osjećati kada je jedna molekula sumporvodika u 1.000.000 molekula zraka. Već kod 100 molekula mi ga više ne osjetimo a kod 1.000 molekula sumporvodika na milion molekula zraka nastaje trenutna smrt. Zbog toga nam se čini veoma neozbiljno , ne profesionalno i opasno rješavanje problema neugodnih mirisa maskiranjem.

Opis neugodnog mirisa ovisno o kemijskom spoju

 Kemijski spoj Miris  na
Amini ribu
Amonijak amonijak
Diamini pokvareno meso
Sumpor vodik pokvarena jaja
Merkaptan tvora
Organski sulfidi pokvareni kupus
Skatoli fekalije

Uobičajeni raspon koncentracija kemijskih spojeva koji izazivaju neugodne mirise na UPOV 

    Crpne stanice Mehanička predobrada Prostor obrade mulja
H2S ppm 50-100 5-100 1-25
Amonijak ppm <10 <1 50-100
Reducirani spojevi sumpora ppm <0,1 <0,1 1-5
Druge organski spojevii ppm <0,1 >1 1-10
Jedinica mirisa JM 50-5.000 500-3.000 500-10.000

TEHNOLOGIJE UKLANJANJA NEUGODNIH MIRISA

Neugodni mirisi koji nastaju u kanalizacionim sustavima i kod pročišćavanja onečišćenih voda većinom su rezultat djelovanja kemijskih komponenti na jednu od 600.000 stanica receptora mirisa raspoređenih u sluznici gornje nosne šupljine. 
Za uklanjanje neugodnih mirisa se u praksi primjrnjuj tri osnovne tehnologije:

 1. Adsorpcija sa aktivnim ugljenom ili drugim adsorbentom
 2. Biološka oksidacija u biofilterima ili bioispiračima
 3. Kemijsko pranje sa otopinama kiselina i/ili baza

Kemijski ispirači

Molekula kemikalije iz zraka koja izaziva neugodan miris se veže sa kemikalijom u otopini. Ovako nastali kemijski spoj je potrebno u daljnjoj obradi oksidirati da se spriječi njegovo ponovno oslobađanje u zrak. Za razliku od uobičajeno korištenih spojeva klora za oksidaciju mi za te namjene koristimo vodikov peroksid. Ovim postupkom se u standardnoj izvedbi uklanjaju spojevi sumpor vodika i amonijakaa dok je za uklanjanje ostalih spojeva ova tehnologija manje efikasna. Korištenjem vodikovog peroksida u odgovarajućoj koncentraciji moguće je povećati efikasnost uklanjanja i ostalih spojeva. Ova tehnologija se koristi za uklanjanje visokih koncentracija sumporvodika i amonijaka ( na primjer crpne stanice, ulazne građevine na uređajima za pročišćavanje).

Biološka oksidacija u biospiračima

Biološka oksidacija podrazumijeva uklanjanje kemijskih spojeva koji izazivaju neugodne mirise njihovom adsorpcijom i oksidacijom u biofilmu formiranom na nosačima biomase. Efikasnost bioispirača se može za razliku od biofiltera lakše prilagoditi promjenljivosti opterećenja. Osim spojeva sumpor vodika i amonijaka ovim tehnološkim postupkom je moguće ukloniti i ostale spojeve koji izazivaju neugodne mirise. Koriste se za koncentracije sumpor vodika od 5-1000 ppm

Aktivni ugljen

Aktivni ugljen funkcionira na principu adsorpcije I oksidacije kemijskih spojeva koji izazivaju neugodne mirise. Za uklanjanje neugodnih mirisa se koriste različiti tipovi aktivnih ugljena sa adsorpcionom sposobnošću od 0,01-0,6 gH2S/cm3 ugljena .Osim toga primjenjuju se i aktivni ugljeni koji se mogu regenerirati na licu mjesta I ponovno koristiti. Aktivni ugljen se uglavnom nalazi u primjeni kod koncentracija  < 5 mg H2S/m3.

 

RJEŠAVANJE PROBLEMATIKA NEUGODNIH MIRISA KOD SOLARNOG SUŠENJA MULJA

Solarno sušenje mulja je evapotranspiracijski proces kojim se onečišćuje zrak u kontaktu sa muljem . Budući da novije tehnologije za solarno sušrnjr mulja u cilju smanjenja potrebna površinu za sušenje koriste velike količine zraka. Ovaj onečišćen izrak se ispušta u okoliš.i ovisno o vremenskim uvjetima njegov utjecaj se  može prostirati više kilometara (na primjer, za 50.000 ES količina onečišćenog zraka je ca. 200.000 m3/h) . Solarno sušenje komunalnih muljeva tehnologijom "polja za sušenje" se koristi već decenijama u primorskim krajevima u Republici Hrvatskoj.

Mi smo zagovornici solarnog sušenja u područjima toplije klime.  Dugogodišnje iskustvo nas, međutim, upućuje na nužnost naročito pažljivog pristupa u odabiru tehnologije i u projektiranju.

Primjer rješavanja problematike neugodnih mirisa u fazi eksploatacije uređaja za solarno sušenje mulja je je prikazan na sljedećim slikama.

Kapacitet uređaja: 50.000 PE

Kapacitet uređaja za obradu zraka s novijom tehnologijom sušenja: 200.000 m3/h

(Za slučaj primjene standaednih polja za sušenje zatvorenog tipa ova količina bi  bila max.1.000 m3/h)

solar-1                                                                           

solar-var3         

   solarno-var1                                                                          

  solar-2                                                                           

solarno-arhitekt Arhitetonski prijedlog  jU3P Ptuj

 

RJEŠAVANJE PROBLEMATIKA NEUGODNIH MIRISA IZ OBRADE ORGANSKOG OTPADA

Kod obrade neugodnih mirisa nastalog iz organskog otpada biljnog i /ili životinjskog porijekla potrebano u fazi projektiranja odnosno fazi odabira tehnologije temeljito analizirati varijantna rješenja i definirati efikasnost odnosno potrebnu kvalitetu zraka nakon obrade. Ovo zbog toga što je i zakonska regulativa ponekad traži kompromise između razvoja i zaštite okoliša.

Zagonska regulativa dozvoljava  da se neugodni mirisi iz objekata u industrijskim zonama mogu pojavljivati maksimalno 15% godišnjih sati.  Svako trenutno pojavljivanje neugodnih mirisa tijekom jednog sata se računa kao jedan sat. Zbog mogućeg složenog sastava organskig otpada uređaji za obradu onečišćenog zraka mogu imati na izlazu maksimalno 20 mg/m3 TOC i fine prašine maksimalno 10 mg/l. Naručioci opreme koji očekuju 100% zaštitu od neugodnih mirisa to jest više nego što zakonska regulativa dozvoljava moraju računati i na više cijene pošto je  standardnu tehnologiju potrebno nadograditi. Standardna tehnologija uglavnom uklanja više od 95% neugodnih mirisa od komponenti koje predstavljaju težinski više od 95% komponetni koje izazivaju neugodne mirise kao na primjer amonijak i sumporvodika. Međutim pogotovo kod organskog otpada životinjskog porijekla osim amonijaka i sumporvodika postoje više desetina komponenti koje mogu izazvati neugodne mirise u veoma niskoj koncentraciji na primjer 1 molekula na 1m3 do1.000 m3 zraka. Ako na primjer udišemo 10 L/min zraka (neko stanje bez većih aktivnosti) u jednom satu je dovoljno da osjetimo 1 molekulu. Većina ovih komponenti nastaju kod raspada proteina (aldehidi, karboksilne kiseline,alkoholi, amini, spojevi sa sumporom i sl.).Dominantna komponenta koja izaziva neugodni miris ne mora da je zastupljena u zraku u najvećoj koncentraciji. U ovakvim specifičnim situacijama za uklanjanje neugodnih mirisa koristimo nanokompozite (pogledajte video na našem youtub kanalu ili na ovoj stranici naši proizvodi)

 

mirisi-3

mirris-4

mirisi-1

miris-5

miris-2

RJEŠAVANJE PROBLEMATIKE NEUGODNIH MIRISA IZ MULJA PRI SKLADIŠTENJU I TRANSPORTU

mulj-s-michael

Problem mulja pri transportu se proba rješavat zahtjevom za visokom nepropusnošću vozila za njegov prijevoz. Međutim pojavljuje se problem kod njegovog pražnjenja i skladištenja. Zbog toga je pokušaj eliminacije uzroka njegovog nastajanja ako je to moguće siguran put u rješavanje problema. Malo turističko mjesto St. Michael u Lungau je imalo pritužbe stanovništva na neugodne mirise koji nastaju povremeno kada prolaze vozila koja prevoze dehidrirani mulj. Poslije pokušaja više firmi da problem riješe standardnim metodama mi smo problem riješili korištenjem naših nanokompozita i aktiviranjem biološkog procesa uklanjanja amonijaka u spremniku mulja nakon anaerobne obrade. Problem je riješen bez investicija.

mulj-sm-mikro

RJEŠAVANJE NEUGODNIH MIRISA KOD BIOPLINSKIH UREĐAJA

miris-biogas

Neugodni mirisi kod bioplinskih uređaja mogu nastati u prostoriji za prijem otpada i u prostoru higijenizacije kod buoplinskih uređaja koje obrađuju otpad za koji je ova tehnologija predobrade zakonski propisana. Za dva isporučeba uređaja za obradu koristili smo dva i tri stupnja obrade ovisno da li se očekuje ili ne previše prašine kod  manipulacije otpadom u prijemnom prostoru.

STANDARDNE METODE RJEŠAVANJA NEUGODNIH MIRISA

weascher1

Za rješavanje problema standardnim tehnologijama koristimo biološko i kemijsko ispiranje plina,  oksidaciju vodikovim peroksidom ili permanganatom i adsorpciju aktivnim ugljenom. Naše urađaje isporučili smo

 

 

 • Bioispirač Savudrija 2008
 • Bioispirač Baska 2009
 • Kemijski ispirać Mali Losinj 2010
 • Bioispirač Biogasanlage Biofutura 2010
 • Bioispirač Umag 2010
 • Bioispirač Lederfabrik Prevent 2011
 • Bioispirač Otok Katarina Rovinj 2011
 • Bioispirač Biogasanlage Perutnina Ptuj 2012
 • Kemijski ispirač Lopar-Rab 2012

EKONOMSKI KRITERIJI ZA PRIKAZ PREDNOSTI NAŠIH TEHNOLOGIJA

TIPOVI UREĐAJA

usporedba-mirisi

Usporedba godišnjih troškova za bifilter i bioispirač
ParameterCijene, Euro
 Kapacitet uređaja         40.000 m3/hBiofilter BF BW Bioispirač
Godišnji pogonski troškovi26.70813.188
Annualized operating costs35.55916.012
Zamjena punjenja biofiltra17.5800
Annualized packing material replacement costs2.1180
Total annualized costs37.67716.012
Razlika u godišnjim pogonskim troškovima u odnosu na biofilter 57,5%

Usporedb

cijene-uredaja-neugodni-mirisi

a investicijskih troškova za pročišćavanje zraka sa različitim tehnologijama

Za orjetacijski izračun vrijednosti investicije u Euro za EWT Bioispirače i Kemoispirače mogu se koristiti sljedeće formule

 • BIO ISPIRAČ   :  Cinv= 704,8 x Qz-0,551
 • KEMO ISPIRAČ   :  Cinv= 393 x Qz-0,573