Obrada muljeva

OBRADA MULJEVA

Obrada muljeva je područje našeg dugogodišnjeg primijenjenog istraživanja.Naše iskustvo i reference u obradi muljeva je u četiri područja:

  • povećanje proizvodnje bioplina i smanjenja količine mulja u procesu anaerobne digestije
  • povećanje kvaliteta komposta i smanjenje njegovog volumena u procesu kompostiranja
  • sprječavanje pojave isplivavanja mulja
  • poboljšavanje sistema doziranja i smanjenje sintetskih polimera upotrebom biopolimera kod dehidracije mulja

obrada muljeva 1

POVEĆANJE PROIZVODNJE BIOPLINA

Pravilnom kontrolom hraniva i procesnih parametara kod anaerobne razgradnje plina moguće je ostvariti značajno povećanje količine nastalog plina. Ekonomska korist ovog procesa je smanjenje troškova zbrinjavanja mulja zbog smanjenja njegove  količine. Za svaki pojedini slučaj se u laboratorijskim i pogonskim pokusima mora odrediti potreban omjer mikroelemenata.

OBRADA MULJA KOMPOSTIRANJEM 

je stara prirodna metoda kojom se organski dio mulju  pretvara u plodni humus. Osim stabiliziranja mulja ovim postupkom obrade mulja se zbog temperature od 50-7o oC koja se razvija tijekomprocesa postiže i visok stupanj higijenizacije.U procesu obrade mulja sa uređaja za pročišćavanje onečišćenih voda procesom kompostiranja testirali smo poboljšavanje kvaliteta komposta dodavanjem nanokomposita mikroelemenata  Kao rezultat smo imali smanjenu volumen komposta i bolju kvalitetu što se vidi na  priloženoj slici.

obrada mulja kompostiranjem

obrada mulja -1

ISPLIVAVANJE MULJA

Na uređaju Papierfabrik Bruck an den Mur je isplivavanje mulja je predstavljalo značajan problem zbog strogih zahtjeva za kvalitetom izlaznog toga koji se ispušta direktno u rijeku Muru koja teče pored uređaja. Sprječavanje isplivavanja mulja je bilo moguće postići  20 t vapna na dan (tzv. šok alkalizacija). Izgled mulja nakon ovako svakodnevne obrade prikazan je na priloženoj slici. Nakon neuspješnih pokušaja od strane drugih institucija da problem dugoročno riješe prihvaćen je naš prijedlog dodtkom naših proizvoda izmijenimo populaciju mikroorganizama.

obrada mulja 2

obrada mulja -3

 obrada muljeva

DEHIDRACIJA MULJA

Obrada muljeva  na strojevima za mehaničko odvajanje vode kao što su centrifuge, trakaste ili komorne preše je standardna tehnogija na UPOV.

Za poboljšavanje odvajanja vode i mulja imamo vlastiti sistem doziranja, proizvoda i vlastite biopolimere.

obrada mulja