DEZINFEKCIJA EWT PROIZVODIMA

Dezinfekcija  EWT proizvodima na bazi vodikovog  peroksida. Ovi proizvodi su efikasni protiv različitih bioloških onečišćenja , uključujući i vegetativne bakterije, bakterijske spore, gljivice i viruse.  Za optimalno djelovanje EWT proizvoda  koristimo različite katalizatore reakcije ovisno o sastavu mikrobiološkog opterećenja

DEZINFEKCIJA ONEČIŠĆENIH  VODA

Primjena EWT proizvoda na bazi vodikovog peroksida je jedna od tehnologija koja se može koristiti i za dezinfekciju  onečišćenih voda. Za razliku od standardnih tehnologija na bazi klora, UV, ozona i sl.  EWT tehnologija se može primijeniti i za vode koje nisu biološki pročišćeni.

Postignuti kvalitet dezinficirane vode sa stanovišta bakterijskog opterećenja zadovoljava kriterije  svjetske zdravstvene organizacije za ponovno korištenej .

Primjer mogućnosti pročišćavanja prema našoj  tehnologiji je prikazan na sljedećoj slici:

Cijena na ovaj način 3dobivene dezinficirane vode je 0,2 -0,3 Euro/m3